ForsideÅbningstider og entreKontaktButikkenPolakkasernenStiftmuseetLink til Nordic Sugar

- Kan løbende ses her -

Formandens beretning 2019

Sukkermuseet i Skoleferier
Fotokonkurrence 2018
Vinderbilleder 2018
Se mere herom længere nede

 
 Status på Danmarks Sukkermuseum                                          Nakskov den 18.12.19

 Fra Danmarks Sukkermuseum
 Løjtoftevej 22
 4900 Nakskov

 Kære alle! 

 Et år er igen ved, at rinde ud, og det er tid til at se tilbage på, hvad året har bragt os.

 Status på Danmarks Sukkermuseum:

 Generelt har vi gaft et godt år, som vi kan være tilfredse med. Vi har haft ca. 2500 besøgende i
 2019. Det er rekord.

 I øjeblikket er vi ca. 300 medlemmer, hvilket er meget konstant. Vi har fået mye medlemmer
 og nogle har måske glemt, at betale kontingent. Vi har haft flere gruppebesøg, selskaber, som
 kommer fra foreninger og busselskaber, som arrangerer ture til Lolland - Falster.
 Vi har markedsført os i ferietillæg til aviser. Det gælder hele Damnark.

 Det koster lidt penge, men jeg tror de kommer ind igen. Det er vigtigt, at vi er synlige på alle
 medierne.

 Vores hjemmeside www.sukkermuseet.dk fungerer godt. Vores hjemmeside er altid opdateret.
 Tak for det! Hjemmesiden skal dog fornyes, idet det gamle program er svært, at arbejde med,
 og er forældet. Vi søger noget mere modene, som kan lette arbejdet. Modelbyggerne arbejder
 stadig flittigt på, at fremstille forskellige opgaver.

 En model af en roebane er opsat i museet. Det er et lille tog, som børnene kan køre med. I vort
 filmrum, har vi fået et nyt anlæg, som gør det nemmere for vores guider, at vise film. Det er en
 stor skærm, hvor man blot trykker på skærmen, når man vælger en film til forevisning. Det var
 en stor investering ca. 55,000,- kr., som vi har fået sponsorpenge til. En stor tak til vores spon-
 sorer, uden dem ville det være svært, at drive vores museum.

 Der har været nok, at se til på museet. Der kan nævnes: Der har været afholdt 8 bestyrelses-
 møder, halvårsmøde, kulturdag, roelygte fremstilling, sukkerfestival, juletræ med julepyntning
 af Løjtoftevej, skoleelever og Gløgg dag for alle daglige hjælpere på museet.

 Bestyrelsen har besluttet, at ændre museets åbningstider i januar og februar. Det er en periode,
 hvor der ikke kommer mange besøgende. Der er selvfølgelig altid åbent for til melding af grup-
 per. Selvom vi har en god guide stab, har det været svært, at få besat alle åbningsdagene. Jeg
 syntes, at det har været et godt år, og takker alle for deres medvirken dertil.

 Har du lyst til, at være med i museet daglige arbejde på museet, er du meget velkommen. I marts
 skal vi have generalforsamling, og er der nogle, som har lyst til arbejdet i bestyrelsen er de
 velkomne.
 Jeg har meddelt, at jeg stopper som formand. Ikke fordi jeg er træt af det, men føler, at jeg er
 ved, at være brændt ud.

 Med venlig hilsen
 Arne Andreasen
 Formand  
   


Vinderbilleder 2018
1. plads foto nr. 17 - Søren Friis2. plads foto nr. 15 - Grete Kristiansen
 


Delt 3. plads foto nr. 7 - Ib MogensenTop


FotokonkurrenceN

        2018                
Emnet var roekampagnen          
           

Billede nr. 1Billede nr. 2Billede nr. 3Billede nr. 4Billede nr. 5Billede nr. 6Billede nr. 7Billede nr. 8Billede nr. 9Billede nr. 10Billede nr. 11Billede nr. 12Billede nr. 13Billede nr. 14Billede nr. 15Billede nr. 16Billede nr. 17


 


Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos

Top
 
 

Foreningen Danmarks Sukkermuseum.

Ordinær generalforsamling den 19. marts 2019 – kl. 19:00.

Formandens beretning.

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste års ordinære generalforsamling den 19. marts 2018.

På bestyrelsesmødet den 27. marts 2018, konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Bestyrelsen 22.03.2018:

Formand                                                  Arne Andreasen                

Næstformand                                          Boye Clausen                                                                

Kasserer                                                  Anders P. Andersen

Øvrige                                                      Knud Andersen                 

                                                                  John Carlsen

                                                                  Thorvald Petersen
                                
                                                                  Bjarne Bødker Nielsen             

                                                                  Peter Bawol Hansen         

                                                                  Inger Roldsted Pedersen

                                                                  Henning From                   

                                                                  Jørgen F. Larsen                

Suppleanter til bestyrelsen:

                                                       Bjarne Wegge                    

                                                                  Henning Jensen

Bilagskontrollanter:                           

                              Sigurd Kolbye      

                                                                  Jens Okkels  

Bilagskontrollant suppleant:

                                                        Iven Rewers 

På sidste års generalforsamling meddelte jeg, at jeg gerne ville trække mig som formand. Det skete ikke, idet jeg indvilgede i at fortsætte et år mere. Da jeg ikke er på valg i år, fortsætter jeg i bestyrelsen, til min valgperiode er udløbet næste år. Så har vi et år til at finde en ny formand. Bestyrelsen bakker mig godt op, og vi har et godt samarbejde. Det vil jeg gerne takke alle for! Bestyrelsen har besluttet at se på vores arbejdsfordeling ved det kommende bestyrelsesmøde.

Hvert andet år afholder vi en studietur / udflugt for vores guider og daglige hjælpere på museet.

I år havde vi besluttet at skulle besøge Minibyen i Køge. Vi blev guidet rundt på deres værksteder, og udstillingen af de små huse ude i det fri. En meget interessant oplevelse, hvor vi hørte om deres dagligdag, og deres forsøg på, at skaffe penge. Derefter kørte vi ud til traktørstedet Gjordslev Bøgeskov, hvor vi indtog et godt og billigt ”Ta selv bord”.

Vi har også afholdt den årlige nytårskur, hvor vi mødes til et par stykker smørrebrød. 

Det betragtes som lidt betaling for det frivillige arbejde, som udføres i det daglige arbejde på museet.   

Markedsføring:

I lighed med sidste år, har vi markedsført os i forskellige aviser, som kommer ud i hele landet.  Det Store Feriemagasin. Det er et gratis blad, som kommer ud til rastepladser / tankstationer, campingpladser over hele Danmark, Norge, Sverige og nord Tyskland. Rigtig mange mennesker ser dem.

I Jydsk fynske medier er vi med i et ferietillæg til mange aviser i Jylland og på Fyn. Det hedder feriedanmark. De påstår de når ud til 585.000 læsere. 

 Det koster lidt penge, men jeg tror det kommer ind igen. Jeg føler, at der kommer flere og flere gruppebesøg. Mange busselskaber byder ind med store grupper (40 – 100 personer). Det tæller godt i indtægterne.

Besøgstallet er nogenlunde stabilt, ca. 2300 besøgende. Med dette besøgstal er vi et af vores lokale museer, som har flest besøgende.

Vi er også med i noget, som hedder OpenToday. Det er en platform, hvor vi selv kan gå ind og skrive åbningstider m.m. Du kan downloade en apps til din mobil, og komme direkte ind til den. Den omhandler mange aktiviteter  over hele Danmark. Den har dog ikke været helt i orden, men de prøver på, at forbedre den. Derfor koster den ikke noget i år.

Lokalt er vi også med i Den Lille Gule, og Visit Danmarks.  Går man ind på nettet, og opdager man, at der er meget at finde om Danmarks Sukkermuseum. Nogle af de film som John Carlsen og jeg har lavet, og som jeg har lagt på YouTube er der mere end 50.000, som har set. Det er særligt 2 film. Roer som i gamle dage og Roerne fra Assens til Nakskov Sukkerfabrik.

Vi har en god hjemmeside www.sukkermuseet.dk som Dorrit Hansen fører og vedligeholder. Her kan man altid se masser af informationer og nyheder. Jeg vil gerne opfordre Jer til at se på den engang imellem. I modsætning til mange andre hjemmesider, er den altid opdateret. Der har på nuværende været 52477 besøgende på hjemmesiden.

Aktiviteter.

Hvad er der foregået i det forløbne år?

Fabriksmodellen er nu færdig. Da det er et kæmpe stykke arbejde, som er gennemført besluttede vi, at det skulle fejres med en lille reception. Vi fik formanden for Lollands Kommunes Fritids og kulturudvalg, Tine Winter Clausen, til at forestå en officiel åbning / klippe en snor. De daglige hjælpere, på museet, pressen, turistchefen Marie Louise Friderichen og Torsten Elsvor fra Museet Polakkasernen i Tågerup deltog også. Det blev en god dag. Aviserne havde et pænt indlæg, hvor de omtalte vores nye model. Tak for altid godt samarbejde, med vores lokale aviser.

Det betyder meget for vores lille museum.

Museum Polakkasernen:

Jeg var inviteret til deltaget i Museum Polakkasernens fejring af, at det var 125 år siden de første polske sæson arbejdere kom til Danmark. Det var en stor oplevelse at deltage i denne store og sigende kulturelle sammenkomst, hvor både polakker og danskere deltog. Tillykke til Museet.

Vores lille afdeling vedrørende de polske roepiger, er jo en historie, som også hører til sukkerproduktionen i Danmark. Jeg Synes, at vi har et godt samarbejde med de lokale museer, og det vil jeg gerne takke for.

Museumsrådet:

A.P.A. – J.F.L. og jeg har deltaget i et møde med Museumsrådet. Det foregik dette år i Rødby.

Vi hørte om planerne med det gamle pakhus, og efterfølgende var der møde på det gamle rådhus.

Jeg har svært ved at se, hvad vi får ud af det, men vi hører lidt om de forskellige museer på Lolland – Falster, og prøver på at samarbejde og udveksle erfaringer.

Fællesbilletten:

Marie Louise Friderichen – Turistbureaurt, have indkaldt til møde, sammen med de fem museer i Nakskov. Det er Den Gamle Smedie, Det Gamle Trykkerri, Nakskov Skibs og Søfatsmusem, Nakskov Brandmuseum og Danmarks Sukkermuseum. Oplægget på mødet var at fremstille en fællesbillet, hvor vi alle 5 museer var repræsenteret på en oversigtsbillet. Vi og Nakskov Søfartsmuseum skulle så give 10,- kr. i rabat, når man kom med en billet fra en af de andre museer. Da Nakskov Skibs og Søfartsmuseum og os er de eneste, som tager entre, ville det kun koste os 2 museer penge. Vi gik med i ordningen, men kun som forsøg i 2018. Jeg lavede en film om alle 5 museer, som blev lagt på lollandfalsterlovestorm.

Roelygter:

Igen i år samarbejdede vi med Soroptimisterne om fremstillingen af roelygter. Det var Jørgen F. Larsen og Boye Causen, som stod for dette arrangement, som foregik i Krøyers gård i Nakskov.

Det var en våd og kold fornøjelse.  Her fik vi også lidt gratis reklame i aviserne.

Juletræ på Museet:

Igen i år har SFO er pyntet juletræ på museet. Lisegrete og Jørgen stod for dette arrangement. 

Modelbyggerne:

Modelbyggerne har fremstillet en mini roebane, som besøgende børn kan lege med. Togene og vognene er bygget om, så de ligner de tog, som kørte roerne ind til fabrikken. Toget var sponsoreret af en af J.F.L. bekendte- Tak til alle, som har bidraget. 

Fotokonkurrence:

Igen i kampagnen 2018 år har vi afholdt en fotokonkurrence. Interessen har dog ikke været så stor som tidligere år. Der var indkommet 17 billeder. Normalt er der mange flere. Billederne er blevet bedømt af besøgende i perioden 1. januar til 17. februar 2019.

1.     pladsen gik til Søren Friis billede nr. 17.

2.     pladsen gik til Grete Kristiansen billede nr. 15.

3.     pladsen gik til Ib Mogensen billede nr. 7.   

Ib Mogensen har lavet en film fra præmieoverrækkelsen, som er lagt på Nakskov Web TV. Tak til Ib, som altid er villig til at hjælpe.

Tak til Inger og Jørgen, som har været tovholder på dette projekt. Ligeledes tak til øvrige hjælpere, som altid stiller op.

Bestyrelsen overvejer om fotokonkurrencen skal foregå igen i år.  Måske i en anden form?

Bog om sukkerfabrikken:

Vi har fået en henvendelse fra Søren Marqardt Frederiksen ang. hjælp til at få lavet en bog om sukkerfabrikken i Nakskov. Søren vil gerne have, at vi søger nogle penge til fremstillingen. Vi har i Bestyrelsen afvist at søge penge til andre end os selv. Det har jeg meddelt ham. Vi vil gerne hjælpe med oplysninger og låne ham materiale.

Arbejde på museet.

Salgsvarer:

Der er ikke så meget gang i vores salgsvarer som jeg kunne ønske mig.

Der er dog en undtagelse: De små Sukkertoppe som Lisegrete og Ole fremstiller. Det er god lille erindring som man kan tage med hjem fra vores museum. Med undtagelse af sukkeret er alt håndlavet. 

Registrering:

Der forelægger stadig et stort arbejde med at registrere vores mange effekter. Det er Bjarne N. og Ingerlise Olsen, som har dette stor arbejde. Tak til dem.

Effekter på Loftet:

Vi har mange ting på loftet, som skal sorteres. Jørgen F. Larsen er tovholder på dette arbejde.

Sammen med Bjarne Wegge, og nogle af guiderne, er de i gang.  Det er et stort arbejde.

I modelværkstedet:

På reoler skal der sorteres bøger m.m.

Modelbygning:

Modelbyggerne arbejder i øjeblikket på at fremstille et Posefilter. Fordampeapparat og kogeapparat. Knud Andersen hjælper med indkøb til Modelbyggerne.

Vagtplaner:

Thorvald Petersen, Bjarne Wegge og Inger Rolsted Pedersen sørger for, at de mange vagter liver besat. Det er fast arbejde som de udfører i tæt samarbejde med alle vores guider. Det er lykkedes indtil nu, at få vagter til alle åbningsdage.

Guider:

Vi har en trofast guide gruppe. De er en vigtig del af vores museum, og heldigvis kommer der nye til. Til de nye vil jeg gerne sige velkommen, og jeg håber de vil blive glade for, at værre en del af os.

Åbningstider:

Vi har, sammen med vores guider, drøftet vores åbningstider på museet. I nogle måneder er der  ikke særlig mange besøgende. Jeg er lidt bange for at lukke nogle af dagene. Vi tager det op til videre drøftelse.

NIMF:

Samarbejdet med NIMF går fremragende. Vi har flere gange kunnet låne lokale, når vi får store selskaber.

Vedligehold af lokaler:

Som I kan se, er vores lokaler altid pæne og rene. Det er vi meget glade for. Det er vigtigt, at vores lokaler er indbydende for vores gæster.

Vi skal have repareret lidt hist og her. Birgitte og Jørgen vil gerne have rengjort alle montre inden sæson åbning til juni.

Kommende aktiviteter:

Vi har på nuværende mange reservationer af besøgende som gerne vil besøge os fra nu af og frem til august. På listen er der ca. 400 besøgende, og mon ikke der kommer flere til.

Sukkerfestival i uge 42:

Nakskov Turistforening og Nakskov Handelsstandsforening prøver på, at lave en Sukkerfestival i uge 42.

Jeg har været til nogle indledende møder, hvor vi har talt om indhold fra de forskellige sider.

Vi har budt ind med forskellige aktiviteter, men intet endeligt er besluttet. Vi skal have åbent hele ugen, og der skal være gratis entre. Derfor søges der tilskud fra forskellige steder. Jeg har bedt om kompensation for manglende entreindtægter.

Medlemmerne:

Vi har på nuværende 300 medlemmer. Det er vi godt tilfredse med, men vil gerne have flere. Vi har jo mange udgifter, som skal betales. Tak til alle medlemmer.

Sponsorer:

En stor tak til vores sponsorer, som har støttet os i alle årene. Uden dem kunne det ikke løbe rundt. Vi håber deres velvilje fortsætter, så vores museum kan bestå fremover.

Afslutning:

Til sidst vil jeg gerne takke alle, som støtter vores museum.

Samtidig retter jeg en stor tak for den gode indsats i det daglige arbejde, som udføres  på museet. Det gælder bestyrelsen, guiderne og hjælpere i det daglige. Ligeledes tak for et godt samarbejde.

Danmarks Sukkermuseum

19.03.2019

Arne Andreasen

Formand

Vidste du:

At en mand med en moderne roeoptager kan aftoppe, optage, rense og læsse 580 t roer på en dag.

I ”gamle dage” skulle der mere end 100 mand til at udføre samme arbejde.
 

Vidste du:

At sukkerudbyttet pr. hektar er steget fra 6,6 t i 1980 til 10,8 t i 2010

Det er en stigning på gennemsnitlig  0,14 t om året – og udviklingen ser ud til at fortsætte.


Vidste du:

 • At der i 2011 er 2 sukkerfabrikker tilbage i Danmark

 • At der tidligere var 9 sukkerfabrikker

 • At der produceres over 400.000 ton sukker i Danmark om året

 • At der produceres næsten 4.000 ton sukker i døgnet i  kampagnen

 • At roekampagnen normalt varer fra sidst i september til  først i januar året efter.

 • At der dagligt oparbejdes ca. 22.000 ton roer på fabrikkerne

 • At man høster ca. 8 ton sukker på et areal som en fodboldbane

 • At der er 20 km roerække på en ha

 • At alle roer tidligere blev luget 3 gange med håndkraft

 • At en familie ofte lugede op til 500 km roerække på en  sæson

 • At alle roer tidligere blev trukket op med håndkraft

 • At alt arbejde i roemarken i dag foregår mekanisk

 • At der i Danmark er ca. 1600 landmænd, der dyrker sukkerroer

 • At de har et gennemsnitsareal på ca. 25 ha med sukkerroer

 • At der normalt dyrkes roer hvert 4. år på den samme mark

 • At roerne sås sidst i marts og de sidste normalt høstes i december

 • At en roe giver ca. 160 g sukker eller 80 ”sukkerknalder”
                                                        

                                                                                                                                                                                                                Top